۱۳۹۴ مرداد ۲۵, یکشنبه

اندیشه ورزان افراطی وشکست اسلام گرایی سیاسی سنی در تشکیل حکومت اسلامی

از ایجاد نخستین سازمان اسلام سیاسی توسط شیخ حسن البنا در مصر و گسترش آن به سایر کشور های اسلامی جریانات فکری اسلام سنی به دلیل اقدامات افراطی و عدم تطابق گفتار با کردارشان با شکست های پی هم روبرو بوده از اخوان المسلمین در مصر، جهاد گران و طالبان در افغانستان همگی در ایجاد نظام پاسخگو بر مبنا آموزه های اسلام که در تعامل با جهان بتوانند زندگی کنند ناتوان بوده اند.شکست اندیشه ها و آرمان های اسلام سنی

جریان ها و سازمان های اسلام گرای سنی در قرن بیستم و در قرن جدید میلادی در تشکیل و ایجاد یک نظام ایده آل برمبنا آیین اسلام که پاسخگو به نیاز های جوامع اسلامی و در تعامل با سایر کشور های جهان باشد ناتوان بوده اند. با نگاهی به جریان اخوان المسلمین در مصر توسط حسن البنا فلسطینی  که در دانشگاه الاظهر مصر  شکل گرفت و بعد گسترش این جریان فکری اسلام سیاسی در کشور های عرب و افغانستان و پاکستان . که این روند در کشور مصر از همان بدو تشکیل اش مورد سرکوب نظام مصر قرار گرفته است  که در زمان حکمرانی جمال عبدالناصر به اعدام رهبران اخوان به شمول سید قطب که از نظریه پردازان این جریان فکری بودند انجامید و بعد از آغاز بهار عربی که با خیزش  مردم علیه نظام های استبدادی حاکم آغاز شد  در مصر بعد از سقوط حسنی مبارک و بقدرت رسیدن اخوان المسلمین  در انتخابات این نظام نتوانست به نیاز های مردم کشورش جوابگو باشد و بعد از یک سال با کوتای نظامی خونین از قدرت ساقط شد.
در افغانستان نیز جریان  های مذهبی روند به مراتب بدتری را از سایر جریانان فکری در سایر کشور های اسلامی داشتند بعد از یورش ارتش شوروی به افغانستان و تاسیس احزاب اسلام گرای هم اندیشه با اخوان المسلمین در مصر و بعد از خروج ارتش شوروی از افغانستان برای کسب قدرت هزاران نفر از برادران مسلمان شان را برای رسیدن به ارگ ریاست جمهوری و بانک وتانک کشتند کشور را ویران نمودند و و هزاران انسان این سرزمین را وادار به کوچ اجباری به سایر کشور های همسایه و جهان نمودند که زندگی ناگواری را تا کنون دور از مرز های میهن شان می گذرانند در حالیکه همین آیینی که آنها مدعی آن بودند  کشته شدن حتی یک مسلمان را به ناحق معادل کشته شدن  کل بشریت نامیده اند و اقدامات جنگ افروزانه و ویرانگر گروها جهادی در افغانستان زمینه را برای جریان طالب فراهم ساخت که به زود ی بخش اعظم از کشور افغانستان را به چنگ درآوردند و در هم پیمانی با تروریست های افراطی بس خطرناک بین المللی جهان را علیه امارت شان بسیج نمودند و جهان را به مسیر بس خطرناکی سوق دادند که آتش آن در کشور های افغانستان،عراق،سوریه،مصرو شاخ آفریقا مشاهده میشود

اندیشه ورزان افراطی

اندیشه ورزان افراطی تنها فکر وعمل ،گفتار و کردار خودشان را اصل و از دیگران را نادرست و مفرق می دانند. کلاه و مندیل بزرگشان را نماد خدا پرستی و دیگران را در هر قاموسی بی دین و به دور از خدا معرفی می کنند . تفسیر وبرداشت سطحی هر ملا و مولانا از دین و آموزه های دینی و هم هویتی با باور ها  زمینه تمامی بیداد گری ها و جنگ افروزی های است که اکنون در افغانستان به عنوان بهترین مثال شاهد آن هستیم. از دید وبرداشت طالب  اگر در یک حمله انتحاری ده ها تن انسان بی گناه جانهای شان  را در کنار یک مورد از هدفشان از دست بدهند اشکالی ندارد زیرا به زعم و برداشت مغز های متفکر طالب آنها هم وارد بهشت می شوند واین برایشان بهتر است.آنها به پیامد ها و اعماق فاجعه ای که می آفرینند هیچگاه نیندیشیده اند که چه رویداد دردناکی را برای بازماندگان آن می آفرینند کودکانی را محروم از مهر پدر و مادرشان مادر و پدری را سوگوار مرگ فرزندان شان می گردانند که با فراوان درد وحرمان زندگی را به پیش خواهند برد. و دورنمای هرگونه صلح وسازش و رسیدن به توافق با اینچنین جریان های فکری بسی بعید ودور از دسترس می نماید.

ناکامی اندیشه های اسلام سیاسی

با نگاهی به جریانات اسلامی در قرن گذشته و جدید که در جریان مبارزه برای تشکیل حکومتی برمبنا شریعت و آیین اسلامی به شکست روبرو شدند و یا گروه های که به قدرت رسیدند ولی به دلیل اقدامات افراطی شان به سقوط منتهی شدند در می یابیم که شکست جریان های فکری اسلامی به دلیل افراط در اعمال شان بوده است در افغانستان در جریان سی و اندی سال نا آرامی و جنگ و ویرانی که گروه های اسلامی در آن درگیر بودند اقدامات شان هیچ گونه سنخیتی با آموزه های دینی نداشته است. و کسب قدرت برایشان مهترین الویت بوده است و اسلام را روپوشی برای اقدامات غیر اسلامی و انسانی قرار دادند تفسیر شخصی هر ملا و مولانا و رهبر حزب از اسلام ،کینه و تنفر شدید نسبت به گروه های متخاصم دیگر چنان آنها را در دید یکدیگر از مرتبه انسانی و اسلامی کاهش دادند به پست ترین چیز که می توانستند رقبای شان را با افتخار بکشند آنچه که امروز در اکثر کشور های اسلامی بخصوص کشور های که آتش جنگ های مذهبی در آن شعله ور است شاهد هستیم.
جریانات اسلامی در افغانستان برای رسیدن به قدرت به هیچ قانون و اصولی پایبند نماندند مسلمان برادران مسلمان بی گناهش را کشت و درد و رنج بی شماری را برای میلیون ها انسان این سرزمین به وجود آوردند آنهم بر سر هیچ دست آوردی طالب نیز که از بستر اسلام سنتی برخاستند با اقدامات افراطی شان و فراگیری شیوه های خطرناک ترور و دهشت و کشتار از هم پیمانان دهشت افکن بین المللی شان و از بین بردن آثار تاریخی کشور و با پناه دادن و هم پیمانی  با تروریست های خطرناک بین المللی انزجار مردم و جهانیان ار در مقابل خود بر انگیختند بساط حکومت شان اگر چه برچیده شد ولی هنوز دهشت آفرینی شان در هر نقطه افغانستان ادامه دارد و آتش نفرت شان مادری را داغدار فرزندش همسری را بیوه و فرزندانی را بی سرپرست می کند و جهانی را با پناه دادن به تروریست های بس خطرناک به وجود آورده اند که جایگاه بس خطرناکی شده است.

۱۳۹۴ فروردین ۸, شنبه

افراط گرایی مذهبی و لزوم تعدیل اندیشه های افراطی

امروزه دین و مذهب ابزاری شده است در دست عده ای برای خشونت آفرینی و نفرت پراکنی و کشتار و ویرانی و لزوم تغییر و عبور از اینچنین و ضعیتی یک نیاز حیاتی برای کشور افغانستان و جوامع اسلامی است نیازی که آگر به آن پرداخته نشود پیامد های استمرار این روند بس ویرانگر و درد آفرین و فراگیر خواهد بود.

پدیده افراط گرایی در افغانستان،کشور های اسلامی و حتی جهان به معضل بسیار بزرگی تبدیل شده است مشکلی که کشور را بیش از سه دهه در جنگ و خشونت، کشتار، ویرانی و آوارگی مردمش نگه داشته است و این روند هر روزه سیر رو به رشدی را سپری می کند.
افراط گراییان به اسلام فقط و فقط جنبه ظاهری دادند و نماد های ظاهری را نشان اسلام و مذهبی بودن شان قرار دادند و بدون توجه به پیامد های کردار،رفتار و گفتارشان بساط ظلم وبیداد راگسترده اند و هر آنچیزی را که در راستای منافع و تحکیم واستمرار قدرت شان بودند جنبه اسلامی و آنچه را در تقابل و ضد منافع و قدرت وثروت شان بودند غیر اسلامی تلقی نمودند.و این تضاد آشکاری را بوجود آورده است که نمود آن را در کشور های اسلامی و افغانستان می بینیم.
تناقض در ظاهر وباطن


در جوامع اسلامی امروزه با پدیده های نوظهوری روبرو هستیم که شعایر مذهبی آن ها خلاصه شده در ظاهر، داشتن ریش و مندیل بزرگتر و لباس بلند تر،اینها نماد مسلمان واقعی بودن و مذهبی بودن شان را می رساند اما در نهاد تعداد شان ددمنشی، خشک مغزی مذهبی و درد و دهشت آفرینی نهفته است کشتن انسان ها توسط افراد بی خبر از اصول اولیه دین و مذهب برای شان راحتر از آب خوردن است زیرا بهشت ترسیم شده برای شان با کشتن انسان ها بدست می آید و در آن بهشت رویایی که دوستان فوق افراطی شان به آنها وعده داده و تلقین کرده اند اگر در یک حمله انتحاری به اصطلاح خودشان یک کافر و ده ها مسلمان بیگناه کشته شوند فرقی نمی کند مهم برایشان رسیدن به قدرت وثروت و حکومت و به اصطلاح بانک وتانک است.
باور های مذهبی جدید، فرقه ها وجریان های فکری مختلف و جدیدی را در راستای منافع خودشان به وجود می آورند و ابزاری است که برای رسیدن به قدرت و ثروت و کشتار، در داخل یک دین چندین مذهب همیش در حال ستیز با هم به وجود آورده اند. که امروزه شاهد بدترین فجایع بنام مذهب هستیم سربریدن و سوزاندان انسان ها زنده در آتش که هیچ گونه سازگاری با هیچ دین و مذهبی ندارد را مرتکب می شوند. برداشت فردی و سختگیرانه از دین و مذهب امروزه ابرزای شده است در راستای کشتار و بوجود آوردن دهشت آفرینی ودرد در جهان.
هراس افراط گرایان مذهبی از ترویج آگاهی

 
افراط گرایان و مفسران مذهبی از هرگونه آزادی و آگاهی دینی جامعه در هراسند زیرا آگاهی و روشن شدن افکار مردم زمینه نابودی قدرت و ثروت شان را فراهم می آورد به این خاطر است که هر گونه حرکت آگاهی بخش وعدالت خواه را در راستای تناقض با دین و مذهب می دانند و ماشین تبلیغاتی شان را در جهت برانگیختن احساسات مردم بکار می گیرند و هر گونه حرکت در زمینه آگاهی بخشی به مردم را تقابل با دین تلقی نموده و سرکوب می نمایند این روشی بوده است که تا کنون برای حفظ موقعیت سیاسی ،اقتصادی ، پایگاه و جایگاه مذهبی و دینی شان به کار گرفته اند.
تکفیر مخالفان باورها واندیشه های افراطی شان نخستین گزینه بوده است که از آن تا کنون استفاده کرده است . زیرا تنها و تنها حرف و عمل حقیقت را گفتار و کردار خودشان می دانند. و این اصل برایشان از خطوط قرمزی است که غیر قابل مباحثه می باشد باور ها و ایده های شان اصل خطا ناپذیر و از دیگران باطل می باشد.
عدم پایبندی به قانون و حقوق بشر


افراط گرایان هیچ گونه پایبندی به دین و آیین و قانونی ندارند آنها خود هم قانون و هم مجری قانون اند و برداشت و تفسیر شان از قرآن و دین و مذهب آنی و عمل فوری آنان را به دنبال دارد گشتن یک زن در کابل و سپس سوزاندن جسدش نمود این برداشت جاهلانه از دین به وضوح هویدا می سازد.
به راستی تا کنون سودا گران دین و مذهب و نمایندگان خود خوانده خدا بر روی زمین حد اقل در کشور ما چه فجایعی را که مرتکب نشده اند هزاران هزار انسان را به کام مرگ سپردند برای رسیدن به قدرت و ثروت کشور را ویران و میلیون ها انسان این سرزمین را مجبور به مهاجرت نمودند که با شرایط غیر انسانی تبعیض و تعصب فراوان و از دست دان هست و بود شان در کشور های همسایه تا کنون بعد از گذشت افزون بر سه دهه زندگی می کنند.
کدام دین و مذهب در کدام قسمت کتاب مقدس مسلمان به آنها چنین مجوزی داده شده است تا زندگی مردمی را آتش بزنند و بنام دین کشوری را به ویرانی و ملتی را به نابودی بکشانند و بر سر ویرانه های بجا مانده این ملت برای خودشان قصری بسازند و باز هم بخواهند امیر ورئیس باشند و حرف شان خریدار داشته باشد.


لزوم تعدیل اندیشه های افراط
ی
لزوم بازنگری در اندیشه ها و باور های دینی امری است بسار ضروری که آگاهان روشن بین و عدالت خواهان روشن ضمیر که درد ورنج جوامع اسلامی رابا تمام وجود خود درک کرده است می بایست به طور جدی و پیگیر به آن بپردازند.ضرورت چنین تغیری در جوامع اسلامی امری است حیاتی، تمدن و فرهنگ اسلامی به ویژه ادبیات فارسی از وجود چهره های تابناکی چون مولانا، حافظ،عطار،فردوسی و... برخوردار است که تا کنون از وجود چنین گنج های بهره برده نشده ،استفاده از آموزه های تنها مولانا کافی است تا تحولی عمیق در راستای تحولی بنیادی در ایجاد جوامع پویا،خلاق توام با آرامش را رقم بزند.

۱۳۹۳ آبان ۱۰, شنبه

گروه افراطی داعش(دولت اسلامی) وانگیزه ها آن برای ایجاد نظم نوین درمنطقه

داعش یا دولت اسلامی  که امروزه به دلیل پیشرفت های سریع و اقدامات وحشیانه اش ائتلاف جهانی  را علیه خود بر انگیخته است.  بر سر زبان هاست. زائیده ای نا رضایتی بزرگ در جوامع اسلام سنی است و برای تغییر در صدد ایجاد نظم نوینی است، پیوستن تعداد زیادی از جوانان مسلمان از کشور های اروپایی به این گروه افراطی نشانگر وضعیتی است بهرانی ، که تنها با اقدامات نظامی به فرجام نخواهد رسید.

داعش کیست و چه می خواهد؟

دولت اسلامی در عراق و شام که امروزه بعد از تصرف موصل و فلوجه و تکریت به دولت اسلامی تغیر نام داده است یکی از افراطی ترین گروه های جهادی در خاور میانه است .
دولت اسلامی به رهبری ابوبکر البغدادی که در سوریه نیز درگیر است. و از آنجا بسط و گسترش یافته است اکنون به نیروی تبدیل شده است که خواستار ایجاد خلافت اسلامی است و این خطر جدی را برای موجودیت کشور های عرب خاور میانه که دولت اسلامی می خواهد خلافت اش درین گستره ای جغرافیایی بگستراند مبدل شده است.
بی گمان دولت اسلامی با استقرار خطر جدی است برای منافع غرب در جهان  خواهد بود و نباید از یاد برد که اولین هدف پیکان دولت اسلامی اسرائیل خواهد بود که منافع مشترک غرب با آن گره خورده است. و کشور های غربی که در حول و حوش منافع مشترک در شرایط این چنینی به رهبری ایالات متحده ای آمریکا گرد هم جمع می شوند به خوبی دریافته اند که اگر اقدامات سریعی را انجام ندهند در آینده برای رسیدگی به معضل دولت اسلامی یا خلافت اسلامی  بسیار دیر و بسی مشکل خواهد بود.
 عوامل موثر در ایجاد دولت اسلامی
حملات یازدهم سپتامبر و اقدامات ایالات متحده امریکا و هم پیمانان نظامی اش در افغانستان و عراق به رشد و تشدید فعالیت های گروه های افراطی انجامیده است.به طوری که القاعده که به عنوان تنها سازمان منسجم علیه منافع غرب در افغانستان پایه گذاری شده بود. امروزه شاهد حضور گروه های افراطی و تروریستی نه تنها در افغانستان و پاکستان بلکه در شاخ آفریقا ،یمن ،سوریه،عراق، نیجریه،لیبی و سایر کشور ها  هستیم که موجودیت و فعالیت دارند.
 اما فعالیت های گروه های جهادی و تروریستی در کشور های عرب خاورمیانه که به تضاد و درگیری مذهبی انجامیده است ازاقدامات کشور های ایران و عربستان سعودی ناشی میشود. ایران به حمایت و سازمان دهی گروه های شیعی در هر نقطه ای از جهان که وجود داشته اند مبادرت ورزیده است به طوریکه در لبنان،عراق، سوریه و یمن شاهد حضور پر رنگ گروه های شبه نظامی شیعی در این کشور ها هستیم که همواره از حمایت های ایران برخوردار بوده اند.
و در بحرین و کویت و خود عربستان در قالب تظاهرات های مردمی برای احقاق حقوق شان به ظهور پیوسته  که واکنش کشور های عرب را در پی داشته است و وضعیتی را که امروز در سوریه و عراق شاهدیم ناشی از اقدامات ایران و کشور های عربی در راس عربستان سعودی و میلیونر های عرب هستیم که زائیده آن داعش یا دولت اسلامی است که با اقدامات غیر انسانی اش جهان را علیه خود بسیج کرده است.

منابع  و حامیان مالی دولت اسلامی
داعش منابع نفتی در کشور سوریه در تصرف دارد که با فروش آن در بازار سیاه مقدار قابل توجهی ارز به دست می آورد.گذشته ازین کمک های را از کشور های قطر و عربستان سعودی به دست می آورد .اینکه آیا خود دولت های عربستان سعودی و قطر به تمویل مالی  و تسلیحاتی گروه داعش و امثال آن می پردازند که با اعمال وحشیانه شان بربریت قرون وسطی را در اذهان ظاهر می سازند و هیچگونه کنترلی نیز برای آنها ندارند؟ خود جایی پرسش های فراوان است زیرا کشور های عرب خاورمیانه خود از اهداف اصلی داعش خواهند بود و تنها اقامت  و استقرار شان عراق و سوریه نخواهد بود.
اما اینکه گروه های افراطی همانند داعش از  طرف سازمان ها ،گروه ها و افراد ثروتمندی از داخل کشور های عرب خاورمیانه نیز تمویل می شوند که شمار و ثروت شان کم نیستند شکی وجود ندارد، چنانچه از گذشته های دور تا کنون میلیونر های افراطی عرب به تمویل مالی گروه های جهادی در هر نقطه ای عالم که بوده اند پرداخته،تمویل گروه های جهادی در افغانستان و سفر  سر کرده های این گروه ها به کشور های عربی برای جمع آوری کمک های  مالی از این شیوخ ثروتمند خود نمونه ای خوبی است که درین مورد می توان از شبکه ای حقانی و گروه طالبان نام برد.
 گذشته از این مالیات راهی که این تشکیلات در طول مرز های عراق و سوریه می گیرد دولت اسلامی را به ثروتمند ترین سازمان جهادی افراطی تبدیل کرده است.
ائتلاف ضد داعش
دولت اسلامی خواستار ایجاد نظم و نظام نوینی در کشور های خاور میانه است . پیوستن شمار فراوانی از جوانان مسلمان از کشور های غربی نیز عطش شدید  آنان را برای ایجاد خلافت اسلامی که در قالب شریعت اسلامی فعالیت می کند نشان می دهد.
اما جای سئوال بسیار مهمی درین جاست  که دولت اسلامی با سربریدن ها و اعدام های دست جمعی به وحشیانه ترین نوع ممکن آن و قرار دادن آن در فضای مجازی بی اعتنا به احساس های جوامع انسانی است که این چنین اقداماتی را به شدت تام و تمام می نکوهد. گذشته از جوامع غیر مسلمان که برای اکثریت تام مسلمان چنین اقداماتی در اسلام مجوزی ندارد و نمیتوان آن را در زیر پرچم اسلام آن هم با آرم «لا الا الا الله و محمد رسول الله» انجام داد در حالیکه به اعتقاد کلیه مسلمان پیامبر گرامی اسلام در مکارم اخلاق سرآمد بوده است.
اقداماتی و حشیانه و فوق افراطی داعش این سئوال را در اذهان مطرح کرده است . که جامعه و نظامی را که دولت اسلامی بر تلی از کشته ها آن هم به فجیع ترین شکل می خواهند ایجاد کند چگونه نظامی خواهد بود؟ آن هم نظامی که اقلیت های دینی دیگر در آن هیچگونه نقشی نخواهند داشت . یا باید آیین داعش را بپذیرند یا راهی کوه دشت و بیابان شوند و بمیرند و به بردگی گرفته شوند. بی خبر از اینکه در جهان متمدن کنونی دیگر جایی برای بربریت قرون وسطی وجود ندارد.

 اقدامات غیرانسانی داعش و اکنش های جهانی را  ازهمان ابتدا در پی داشته است که به ائتلاف جهانی علیه آنها انجامیده است . آنچه مهم است این است که آیا با از میان برداشتن دولت اسلامی که همین سادگی هم نیست چون با جنگجویان بسی معتقد باید جنگید که در راه آرمانشان تا پای جانشان ایستاده اند. ده ها گروه دیگری چون داعش و بدتر از آن به و جود نخواهند آمد ؟ چون تجربه حملات یازده سپتامبر و اقدامات ایالات متحده ای آمریکا را در مقابله با تروریسم بین المللی را در پیش رو داریم که نه تنها به نابودی تروریسم و افراطی گری نینجامید بلکه به رشد روز افزون و جهانگیر شدن آن انجامید و دولت اسلامی نیز زائیده ای همان اقدامات پس از یازده سپتامبر ایالات متحده ای آمریکا و ائتلاف جهانی بر ضد تروریسم است. آنچه که بسی مهم است ریشه یابی افراطی گری اسلامی در منطقه است که تا زمانی راه حل عادلانه برای آن جستجو نشود با مشکلات و بهران آفرینی های از قبیل داعش کما کان روبرو خواهیم بود.

۱۳۹۳ مرداد ۲۶, یکشنبه

انتخابات افغانستان
افغانستان بعد از انتخابات ریاست جمهوری دوره ای دشواری از حیات سیاسی اش را می گذراند ، دور دوم انتخابات که گویا با تقلب گسترده همراه بوده، کشور را با مشکل جدی روبرو ساخته است ،رایزنی وزیر خارجه ای ایالات متحده ای آمریکا  با دو کاندید پست ریاست جمهوری ، و توافق در باز شماری مجدد آرا و چگونگی تشکیل دولت   وحدت ملی ،گر چه افغانستان را از مشکل بزرگی رهانید اما چگونگی تفتیش آرا و تفاوت نظریات درین راستا و کندی روند باز شماری آرا به نگرانی مردم افزوده است.
افغانستان در جریان سه دهه ای گذشته  عرصه ای جنگ های ویرانگر برای کسب قدرت گروه های متخاصم مختلف بوده است. نبرد های که افغانستان را  به پرتگاه نابودی کشاند کشور را ویران . تمامی زیر ساخت های اقتصادی و نظامی آنرا منهدم ساخت.
پیکار های خونین که میلیون ها نفر از جمعیت کشور به اجبار رهسپار کشور های جهان به خصوص کشور های همسایه ساخت فصل غم انگیزی که همواره  مملواز درد و رنج بی پایان ملتی بوده است که به ویژه در کشور های همسایه به درد و رنج تبعیض و تعصب میزبان شان مواجه بوده است. بی وطنی که بعد از قریب به چهل سال تا هنوز ادامه داشته است.
افغانستان در طول این دوران چهل ساله شاهد حضور گروه های مختلف مذهبی بوده است، رهبران گروه های مسلمان نمایی که به ظاهر و اطوار اسلامی شان جنایت های بی شماری را در حق مردم افغانستان روا داشته اند. سرزمین شان را ویران و از آنها گرفتند. امروزه نیز بعد حوداث یازدهم سپتامبر و به برکت حملات جنون آمیز اسامه بن لادن علیه ای ایالات متحده ای امریکا جهانیان مردم افغانستان را از زیر نظام جور و جهل طالب رهانید اما نظام جایگزین بر شالوده ای فساد بر پا گردید و گروه طالبان اینبار با سیمایی مخوف ترور و دهشت آفرینی ظاهر گردید.
نظام مردم سالار که بعد از یازدهم سپتامبر در افغانستان ایجاد گردیده بی گمان از دست آورد های بس بزرگ برای مردم افغانستان است که به یاری و مدد جامعه ای جهانی شکل گرفته است. اما ملت سازی و تنویر افکار مردم چیزی که دولت آقای بوش در سالهای نخست ایجاد حکومت دموکرات در افغانستان بر آن بودند و بعد از اینکه پی بردند که درین مورد دستاوردی نخواهند داشت دیگری نامی از آن نبردند و اهداف شان چیز دیگری اظهار داشتند.
آنچه تا کنون مربوط به مردم  افغانستان برای حفظ ،حراست و گسترش نظام مردم سالار در کشورشان بوده است  با شرکت گسترده در انتخابات با جود تهدید های جدی امنیتی از سوی مخالفان مسلح دولت  که هر روزه شاهد قساوت و بیرحمی آنان عملا از طریق هجوم های گسترده و پر شمار بر مراکز دولتی و حملات انتحاری هستیم ،بدون راه دادن هراسی بر خودشان انجام دادند و حماسه ای بزرگی را آفریدند.
این حماسه ای بزرگ با قطع شدن انگشتان تعداد زیادی و جان دادن شماری دیگر از هم دیاران مان به انجام رسید آنها رسالت شان را در پاس داری از ارزش های آزادی های اخیر و نظام مردم سالار و ارج گذاری به امنیت و آرامش کشور شان و امید به بهبود اوضاع به بهترین نمود ممکن به فرجام رساندند.
آنچه برای سیاستمدارن می ماند که افغانستان برایشان بسی مهم از کاخ ریاست جمهوری باشد ،ثبات افغانستان که بعد از سی سال و اندی روزنه ای از امید و امنیت را در افغانستان ایجاد کرده است را در نظر داشته باشد، احساس مسئولیت و تعهد در قبا این امر مهم می تواند گره گشایی بسی از مشکلات باشد. و در غیر اینصورت و نواختن  هر کاندیدای ریاست بر طبل پیروزی اش کشور را به سوی بهرانی سوق خواهد داد که روز به روز به عمیق تر شدن ابعاد آن افزوده خواهد شد.